Wilman käyttäjätunnukset huoltajille, opettajille, henkilökunnalle ja opiskelijoille

Huoltajat, opettajat, henkilökunta ja opiskelijat voivat tehdä itselleen oman henkilökohtaisen tunnuksen Wilmaan.

Tunnuksen tekoa varten tulee olla toimiva sähköpostiosoite sekä avainkoodi. Avainkoodit jaetaan kouluilta keskitetysti.

Wilma ohjaa tunnusten teossa vaihe vaiheelta.

Henkilökohtainen tunnus tehdään täällä

Jos huoltajalla on useampia lapsia Haapajärven kaupungin kouluissa, voi heidät kaikki yhdistää samaan tunnukseen. Yhdistäminen tehdään samalla sivulla. Yhdistämistä varten huoltajan tulee tietää kaikkien lasten avainkoodit sekä henkilötunnukset.

Lisätietoja ja ohjeita saat: koulun toimistosta